Terug naar tijdlijn

02 mrt. 2021

De nieuwe eenheid DIPZ ZG
Zorg
Identiteit
Patienten

De nieuwe eenheid DIPZ ZG

DIPZ ZG staat voor Dienst Intensieve Psychiatrische Zorgen (DIPZ) van het Zorgtraject voor Geïnterneerden (ZG). Deze dienst past perfect binnen onze zorgfilosofie en zet het herstel van de patiënt centraal.

De nieuwe eenheid 'DIPZ ZG'

Heel wat gedetineerden verblijven momenteel in een psychiatrisch bijgebouw tot er een plaats vrijkomt in een Zorgtraject voor Geïnterneerden (ZG). Pas dan krijgen ze zorg op maat van hun medische toestand. In de gevangenis van Sint-Gillis zou het om een derde van de gevangenen gaan.

De aard van de feiten die tot internering leidden, verschilt van persoon tot persoon. Toch vertonen alle patiënten bepaalde kenmerken die typisch zijn voor mensen die gedwongen worden opgenomen: geestesziekte (psychoses, stemmingswisselingen), persoonlijkheidsstoornis, comordibiteit (verslaving, mentale achterstand), anosognosie … Geïnterneerden die voorlopig vrijkomen, kunnen na een aanvraagprocedure in de ‘gespecialiseerde’ zorg terechtkomen. Ze moeten daarvoor wel in staat zijn om hun eigen aanvraag te schetsen of uit te werken.

Sinds november 2021 identificeert, ontmoet en begeleidt de nieuwe eenheid DIPZ ZG personen die er om verschillende redenen niet in slagen hun eigen zorgvraag te formuleren.

Vaak zijn die mensen te angstig, ongeorganiseerd of gedecompenseerd om aan de eisen van de aanvraagprocedure te voldoen. Ze kunnen psychiatrisch gevaarlijk zijn. Om hen te stabiliseren biedt een opname in medisch-psychosociale intensieve zorg de beste kansen. Daar worden ze behandeld op basis van het soort acute geestesziekte waarmee ze kampen.  

Doelstellingen

DIPZ ZG zal over 21 bedden en een multidisciplinair team beschikken. De zorgverleners kennen de noden van deze bewonersgroep en kunnen erop inspelen. Ze observeren en diagnosticeren de patiënten en verlenen intensieve zorg op maat van de eigenheid en de noden van iedere persoon. Zodra de medische toestand van de patiënt stabiel is, kan hij begeleid worden naar een volgende fase in het zorgtraject. Vaak verhuist hij dan naar het forensisch psychiatrisch centrum Hegoa, dat dit jaar zijn twintigste verjaardag viert.

De teams van DIPZ ZG en Hegoa zullen hun werk op elkaar afstemmen. Samen ontwikkelen ze een zorgtraject gericht op het herstel van geïnterneerde personen. Daarbij verleent DIPZ ZG de patiënt toegang tot het zorgtraject. Terwijl Hegoa de patiënt helpt om autonomer te worden en mee aan zijn re-integratieplan te sleutelen. Daarvoor werkt Hegoa samen met externe zorgnetwerken.

DIPZ ZG krijgt in de toekomst een nieuwe naam. Toch draagt de dienst nu al bij aan de waarden van onze instelling: een zorgfilosofie die focust op herstel en werken in een netwerk.

We gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. More